A projektről

A KEHOP-5.2.3-16-2016-00004 azonosító számú „Magyarországi Református Egyház épületeinek energetikai felújítása” című támogatási kérelmünk pozitív elbírálásban részesült 2016.11.07-én és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 250 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A Magyarországi Református Egyház támogatási kérelmet nyújtott be 2016.10.26- án a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett KEHOP-5.2.3-16 „Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” című konstrukcióra.

A KEHOP-5.2.3-16-2016-00004 azonosító számú „Magyarországi Református Egyház épületeinek energetikai felújítása” című támogatási kérelmünk pozitív elbírálásban részesült 2016.11.07-én és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 250 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A támogatási összeg forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat) szereplő éves fejlesztési keret alapján.


A projekt megvalósítása során napelemes - és napkollektoros rendszer kiépítése, hőszigetelés, külső nyílászáró csere/korszerűsítés, fűtési rendszer korszerűsítése történik. A kapott támogatás intenzitása 100%. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017. december 31. 
 

A megvalósulás során 3 darab egyházi fenntartású közfeladatot ellátó intézmény kerül fejlesztésre megújuló energiaforrás hasznosításával.

 

A Projekt kezdő időpontja: 2016. 12. 01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017. 12. 31.

A Projektre megítélt támogatás összege: 250 000 000,- Ft, azaz kettőszázötvenmillió forint.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének százszázaléka.