A KEHOP-5.2.3-16-2016-00004 azonosító számú „Magyarországi Református Egyház épületeinek energetikai felújítása” című támogatási kérelmünk pozitív elbírálásban részesült 2016.11.07-én és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 250 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.


Károli Gáspár Református Egyetem Bethlen Gábor Kollégiuma

Az épület az 1960-as években épült, három szinten 180 fő elhelyezésére nyújt lehetőséget. Kollégiumunk alapfeladata az Egyetemre felvételt nyert nappali tagozatos és doktori képzésben részt vevő hallgatók elhelyezése a tanulmányi követelmények teljesítésének időtartamára. A Kollégium megteremti és folyamatosan biztosítja a tanuláshoz szükséges feltételeket, továbbá lehetőséget nyújt a hallgatók önképzéséhez, tehetségük kibontakoztatásához. 


Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola

Dédestapolcsányban a komolyzene oktatás 1983-ban kezdődött, 9 növendékkel.  A Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásába 2004-ben került az Intézmény, mely azzal a céllal jött létre, hogy az egyetemes zene szolgálatát s ezen belül az egyházzene művelését, színvonalának emelését végezze, valamint bevonja feladatkörébe a tánc – és képzőművészet, a színművészet és a bábművészet – mint társművészetek – ágainak oktatását.  Jelenleg 11 telephelyen 1640 diákot oktatnak. 


Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola Görgey úti Óvodája

A Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda 1994. május 30-án alapította a Tiszáninneni Református Egyházkerület. Az intézmény többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény, mely 1 fő és 2 telephelyen működik. A Görgey úti Óvodában 2 csoport működik, összesen 62 fő gyermekkel. 


Hírek


Galéria

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola Görgey úti Óvodája

Ilyen volt

Kivitelezés közben

Műszaki átadás-átvétel

Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola

Ilyen volt

Kivitelezés közben

Műszaki átadás-átvétel

Károli Gáspár Református Egyetem Bethlen Gábor Kollégiuma

Kivitelezés közben

Műszaki átadás-átvétel